Mannen worden sneller dom dan vrouwen

by CasaPantalones

Vrouwen worden minder snel dom dan mannen. Dat beweert het vrouwvolk natuurlijk al eeuwen, maar nu schijnen wetenschappers er ook in zijn geslaagd om dit onweerlegbaar aan te tonen. Zo zou het IQ van de gemiddelde vrouw niet alleen hoger zijn, maar verouderd het ook nog eens minder snel. Hoog tijd om de emancipatiegolf dus een halt toe te roepen, van gelijkheid tussen de seksen is dus geen sprake meer. Wijsheid komt dus niet met de jaren, maar verdwijnt juist.

Vrouwenhersenen krimpen minder snel

Het menselijk brein krimpt naar mate we ouder worden. Niks nieuws dus, want dat was al een bekend gegeven. De laatste studies suggereren echter dat het brein van de gemiddelde vrouw minder snel krimpt dan bij de man. Deze bevinding komt overeen met het de ontdekking dat het metabolisme verandert naar mate we ouder worden. In het huidige onderzoek komt naar voren dat bij dit proces aanzienlijke verschillen waarneembaar zijn tussen mannen en vrouwen.

De hersenen van een vrouw zijn eerder volwassen

Het controversiële (en voor de dames onder ons waarschijnlijk niet erg verrassende) resultaat werd onthuld door de Washington University School of Medicine in St. Louis. Wetenschappers ontdekten namelijk dat de hersenen van de gemiddelde vrouw ongeveer drie jaar jonger waren dan mannen van dezelfde leeftijd. Ter geruststelling kwamen de onderzoekers wel met subtiel gevormde uitspraken. “Het is niet zo dat het brein van mannen sneller ouder wordt. Het vrouwelijke brein is in feite drie jaar eerder volwassen in vergelijking met het brein van de man. Die achterstand wordt gedurende het hele leven niet meer ingehaald,” aldus de senior-auteur van de onderzoeksresultaten Manu Goyal, MD, die ook universitair docent radiologie is aan de universiteit.

Wijsheid komt niet met de jaren, het verdwijnt juist!

“Wat we niet weten, is wat het betekent. Ik denk dat dit wel verklaart waarom de cognitieve functies van vrouwen op dezelfde leeftijd beter zijn in vergelijking met een man. Hun hersenen zijn in feite minder oud. We onderzoeken op dit moment of dat een wetenschappelijke onderbouwing kan hebben”

De onderzoeken waren gebaseerd op testen van redenatie, geheugen en probleemoplossend vermogen. Hieruit bleek dat vrouwen een hogere score behaalden dan mannen in dezelfde leeftijdscategorie. Het onderzoek spitste zich toe om het gebruik van suiker door de hersenen. Hiervoor werd een pool van 121 vrouwen en 84 mannen, variërend in leeftijd van 20 tot 82 jaar samengesteld.

Het advies: ga een oudere vrouw daten

Uit dit complexe algoritmische proces kwam naar voren dat de hersenen van de vrouw beduidend beter scoorden. Met andere woorden, de scores van een vrouw van 85, kwam overeen met de score van een man van 82 jaar. In sommige gevallen was het verschil nog groter, namelijk 3.8 jaar. De grote vraag die overblijft is simpel: wat hebben we aan die informatie. Wel, eigenlijk niks, tenzij je graag een vrouw wilt daten die iets ouder is, in dat geval ben je zelfs als man zijnde erg slim bezig.

Ook interessant

Leave a Comment